Tra cứu bài viết 22.01.2018 03:06

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 26(9), Tháng 9/ 2015


 
Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế
Bùi Thị Mai Hoài, Sử Đình Thành & Bùi Duy Tùng

Quyền lực thị trường của ngân hàng và khả năng truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Bằng chứng tại một số nước ASEAN
Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Hoàng Ngân & Trương Thị Hồng

Hệ số beta trong mô hình CAPM theo cách tiếp cận Bottom-up: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Nguyễn Kim Đức & Tô Công Nguyên Bảo

Bản sắc dân tộc, chủ nghĩa hướng ngoại, chủ nghĩa vị chủng và hành vi tiêu dùng hàng nội
Cao Quốc Việt

Năng suất các yếu tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu cho trường hợp tỉnh Khánh Hòa
Đặng Nguyên Duy & Lê Kim Long

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với điểm đến Bình Định
Đặng Thị Thanh Loan

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh