Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:08

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 27(1), Tháng 1/ 2016


 
Cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế: Trường hợp các ngân hàng thương mại
Nguyễn Thanh Phong

Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Minh Huệ & Nguyễn Thu Nga

Kinh tế Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực hiện kế hoạch 5 năm (2011–2015) và những kì vọng của năm 2016
Nguyễn Thị Cành

Các yếu tố quyết định số thu thuế ở quốc gia có thu nhập trung bình
Bùi Thị Mai Hoài & Nguyễn Thanh Hùng

Trao quyền và kết quả làm việc của nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất ở TP. Hồ Chí Minh
Trịnh Thùy Anh & Vũ Hoàng Chương

Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, thiệt hại do bão, và vấn đề du lịch bền vững ở Đông Nam Á
Vũ Băng Tâm & Iric Iksoon Im

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh