Tra cứu bài viết 16.12.2017 23:04

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 27(4), Tháng 4/ 2016


 
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cậncấu trúc ngành và nhận dạng nhân tố tác động
Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền

Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Trương Đông Lộc & Ngô Mỹ Trân

Phản ứng của thị trường với thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí
Võ Xuân Vinh & La Ngọc Giàu

Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Nguyễn Thị Thùy Linh

Các yếu tố vĩ mô tác động đến kiều hối: Nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á - TháiBình Dương
Nguyễn Phúc Cảnh

Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo lãnh tín dụng của doanhnghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trung Hiếu

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh