Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:56

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 27(8), Tháng 8/ 2016


 
Lan toả công nghệ từ FDI và các nhân tố quyết định: Trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Trọng Hoài & Phạm Thế Anh

Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ & Nguyễn Hữu Tuấn

Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Trần Thị Giang Tân & Trương Thùy Dương

Nghiên cứu quản trị công ty thông qua chỉ số CGI, cấu trúc kim tự tháp và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
Trần Thị Hải Lý & Nguyễn Kim Đức

Hành vi quá tự tin của giám đốc điều hành và khả năng sử dụng nợ vay cao của doanh nghiệp Việt Nam
Lê Đạt Chí & Trần Hoài Nam

Thu hồi đất và thay đổi cơ cấu thu nhập của hộ gia đình nông thôn tại Thành phố Cần Thơ
Lê Thanh Sơn & Trần Tiến Khai

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh