Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:26

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 27(11), Tháng 11/ 2016


 
Mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai
Nguyễn Thị Liên Hoa & Lê Ngọc Toàn

Cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam
Hạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Công Thành, Nguyễn Văn Thắng & Nguyễn Hoàng Phú

Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu
Ngô Hoàng Thảo Trang

Tác động của định hướng thị trường và áp lực cạnh tranh đến mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanhnghiệp Việt Nam
Nguyễn Phong Nguyên & Đoàn Ngọc Quế

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh