Tra cứu bài viết 20.01.2018 19:32

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 28(7), Tháng 7/ 2017


 
Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh thành Việt Nam bằng mô hình kinh tế lượng không gian
Lê Văn Thắng & Nguyễn Lưu Bảo Đoan

Chiến lược tái cấu trúc theo chu kì sống của các công ty Việt Nam dưới tác động của kiệt quệ tài chính
Huỳnh Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Uyên Uyên & Lê Thị Hồng Minh

Đánh giá quan hệ giữa truyền thông tiếp thị và giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát
Lê Tấn Bửu & Lê Đăng Lăng

Hành vi sử dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Nguyễn Phước Bảo Ấn, Phạm Trà Lam & Lương Đức Thuận

Nghiên cứu chuỗi giá trị miến dong tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Phạm Bảo Dương & Nguyễn Thanh Trà

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh