Tra cứu bài viết 20.01.2018 19:48

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Năm thứ 28(9), Tháng 9/ 2017


 
Nghiên cứu các yếu tố quyết định đến chính sách chi trả cổ tức bằng kĩ thuật hồi quyFama - MacBeth: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Nguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi Kim Phương

Nghiên cứu cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế ở một số quốc gia châu Á
Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Nguyễn Thị Uyên Uyên

Nghiên cứu về lợi ích kế toán trong môi trường hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
Võ Văn Nhị & Phạm Trà Lam

Ảnh hưởng của nhận thức lợi ích đến thái độ và hành vi của cộng đồng địa phươngtham gia chương trình phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ
Lê Chí Công & Hồ Huy Tựu

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh